Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
a Pikk-pakk szervíz karbantartási csomagok megrendeléséhez

Szolgáltató: GT Rendszerház Kft.
Székhely: 9739 Nemescsó, Péterfy Sándor utca 67.
Telephely: 9700 Szombathely, Hollán Ernő u. 13.
Adószám: 27848883-2-18
Cégjegyzékszám: 18-09-115215
Telefonszám: +36 30 883 5641, +36 94 514 555
E-mail cím: szerviz@gtrendszerhaz.hu

Általános rendelkezések

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a GT Rendszerház Kft (a továbbiakban: Szolgáltató) Pikk-pakk szervíz karbantartás szolgáltatás csomagok (a továbbiakban: Szolgáltatás) feltételeit, módját, illetve meghatározza a Szolgáltató és megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) közötti jogviszonyt, a keletkező jogokat és kötelezettségeket.

A Szolgáltató a Szolgáltatás megvásárlásának megkönnyítése érdekében https://gtrendszerhaz.hu domain néven weboldalt üzemeltet (a továbbiakban: Honlap).

A jelen ÁSZF rendelkezéseit a Megrendelő a Szolgáltatás megvásárlásával magára nézve kötelezőnek fogadja el.

Annak érdekében, hogy a Megrendelők a jelen ÁSZF rendelkezéseit egyszerűen megismerhessék, a jelen ÁSZF-et a Szolgáltató a saját honlapján elektronikusan bárki számára hozzáférhető módon közzéteszi.

A Szolgáltató a Megrendelő személyes adatait Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatójában foglalt szabályok szerint kezeli. Az Adatkezelési tájékoztatót a Szolgáltató a honlapján közzéteszi.

A szerződés a Felek között akkor jön létre, ha a Szolgáltató visszaigazolta a megrendelést. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, nem kerül iktatásra, így utólag nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják.

A Szolgáltató és a Megrendelő közötti Szolgáltatás vásárlásra vonatkozó szerződés határozott időre jön létre, időtartama az eszköz visszaküldésének időpontjáig tart.

A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.

A megrendelés folyamata, szabályai

A honlapon megtalálható a Szolgáltatások megnevezése, ára, az esetleges kedvezmény, illetve egy rövid ismertető.

A szerződéskötés technikai lépései:

A Megrendelő a Honlapon érheti el a Szolgáltatás megvásárlására létrehozott felületet.

A Megrendelő első lépésként kiválaszthatja a megvásárolni kívánt Szolgáltatás típusát és megadhatja annak mennyiségét. A kuponkód megadása kedvezményekre jogosíthat.

A Megrendelő az alábbi típusok közül választhat, amelyet azonnal meg is vásárolhat elektronikus fizetéssel:
Karbantartás csomagok
Bevizsgálás
Hibalokalizálás
Telepítés, klónozás
Bővítés

Az ár a Szolgáltatások feltüntetett díja, mely tartalmazza az ÁFA-t és a szállítás díját is. A díj kiegyenlítése a vásárlás végén a SimplePay felületén történik.

Megrendelő a „kosárba teszem” feliratra kattintva a kosárba helyezi a kiválasztott Szolgáltatást. A „Kosár” menüpontra kattintva Megrendelő bármikor megtekintheti, ellenőrizheti a kosár tartalmát, törölhet termékeket a termék sorában található „x” ikonra kattintva.

Amennyiben a Megrendelő nem vásárol további Szolgáltatásokat, a „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva folytatja a vásárlási folyamatot.

A „Tovább” gomra kattintva adhatja meg Megrendelő a számlázáshoz szükséges adatokat. Megrendelő kérheti a szállítást másik címre, illetve írhat jegyzetet a megrendeléshez.

A kötelező adatok kitöltése illetve a fizetési mód megadása után Megrendelő ellenőrizheti az általa megadott adatokat. A vásárlást a „Tovább” gombra való kattintással folytathatja, a Megrendelő kizárólag annak megerősítésével jogosult továbblépni a megrendelés folyamatában, hogy elfogadta az ÁSZF rendelkezéseit és az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat. A fizetés a SimplePay felületén történik, az itt megadott adatokat a Szolgáltató nem ismeri meg, és nem tárolja.
Megrendelő tudomásul veszi, hogy az Szolgáltató a https://shop.gtrendszerhaz.hu/ felhasználói adatbázisában tárolt személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: vezetéknév, keresztnév, cégnév, ország, irányítószám, város, utca, házszám, megye, telefonszám,e-mail cím. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-aff

A vásárlás a fizetés lebonyolításáig bármikor megszakítható.

A terhelendő bankkártya adatok ellenőrzése után a „Tovább” gombra kattintva fejezheti be a Megrendelő a fizetési tranzakciót. Ezt követően a fizetés oldal visszairányítja a Szolgáltató felületére, ahol Megrendelő megtekintheti a vásárlás részleteit.

A fizetés sikeres megtörténte után a Megrendelő a sikeres vásárlásról egy visszaigazoló e-mailt kap, amely tartalmazza a rendelés részleteit és a rendelés státuszát. A rendelés sikeres feldolgozásáról Megrendelő újabb e-mailt kap.
Amennyiben a Megrendelő a vásárlást követő néhány percen belül nem kapja meg a visszaigazolást, a Megrendelő ne ismételje meg a tranzakciót, hanem haladéktalanul lépjen kapcsolatba a Szolgáltatóval a probléma orvoslása érdekében.

A sikeres fizetést követően Szolgáltató felveszi a kapcsolatot a GLS futárszolgálattal, a futárszolgálat 48 órán belül e-mailben értesíti a Megrendelőt az átvétel pontos idejéről és a kapcsolódó információkról.
A fizetést követően előlegszámla kerül kiállításra, amelyet Szolgáltató 48 órán belül e-mailben elküld a Megrendelőnek.

Az eszközt a Megrendelő adja át a futárszolgálatnak, amelyet a futár a Szolgáltatónak, annak telephelyén köteles átadni. Szolgáltató vállalja, hogy a megrendelt szolgáltatást Bronz, Silver, és Gold csomagok esetén Bronz, Silver, és Gold csomagok esetén az eszköz kézhezvételétől számított 4 munkanapon belül elvégzi. A megrendelt szolgáltatások elvégzéséről Szolgáltató munkalapot állt ki, amelyet az eszközzel és a végszámlával együtt küld vissza Megrendelő részére, az általa az előzőekben megadott címre.

Elállás

Megrendelő a megrendelés visszaigazolását követő 24 órában írásban, az I. számú mellékletben található nyomtatvány kitöltésével és annak a szerviz@gtrendszerhaz.hu e-mail címre való megküldésével jogosult elállni a megrendeléstől. Szolgáltató a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz.

Szolgáltató jogosult a megrendeléseket elutasítani, vagy a már visszaigazolt megrendelésektől egyoldalúan elállni, ha alapos oka van azt feltételezni, hogy a Megrendelő megszegte a jelen ÁSZF rendelkezéseit, illetve csalásra vagy visszaélésre lehetőséget adó módon kívánja a Honlapot használni.

Az elállásról részletes tájékoztatást Megrendelő az I. számú mellékletben talál.

Felelősség

A Megrendelő felelős azért, hogy az általa megadott adatok a valóságnak megfeleljenek, a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a vásárlás során megadott hibás, téves vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából keletkező kárért.

Megrendelő köteles gondoskodni a megfelelő csomagolásról, Szolgáltató a nem megfelelő csomagolás miatt bekövetkezett sérülésekért, hibákért nem vállal felelősséget.

Szolgáltató csak a választott szolgáltatási csomagban meghatározott karbantartást, bevizsgálást végzi el, egyéb hibákért nem vállal felelősséget. Amennyiben a választott szolgáltatás nem végezhető el a készüléken, Szolgáltató telefonon felveszi a kapcsolatot Megrendelővel. Megrendelő ekkor választhat az alábbiak közül:
Nem kéri a javítás elvégzését: Szolgáltató ekkor javítás nélkül visszaküldi az eszközt Megrendelőnek. Szolgáltató a Megrendelő által választott csomag díja helyett a „Hibalokalizálás” csomag díját számolja fel, a különbözetet Szolgáltató a SimplePay rendszerén keresztül visszaküldi Megrendelőnek.
Egyedi ajánlatot kér a javításra a Szolgáltatótól, aki ezt 24 órán belül megküldi a Megrendelő részére. Amennyiben Megrendelő az egyedi ajánlat ellen 24 órán belül kifogást nem emel, az elfogadottnak minősül.

A Szolgáltató a szoftverek telepítését a szolgáltatás keretében végzi. Szolgáltató csak nyílt forráskódú (szabadon hozzáférhető) szoftvereket telepít. A használati és licenc joggal telepíthető szoftvereket a Megrendelő bocsájtja a Szolgáltató rendelkezésére. A Szolgáltatónak nem áll módjában az átadott szoftverek, telepítő lemezek és licenc kódok eredetiségét ellenőrizni, az átadott szoftverek telepítése utáni minden esetleges jogi következmény az ügyfelet terheli.

A Szolgáltatónak átadott eszközökön tárolt adatok, programok, beállítások, szabadalmi és szellemi alkotások joga alá tartozó információk, megoldások megőrzése, mentése kizárólag a Megrendelő feladata. Szolgáltató nem vállal felelősséget a javítás, karbantartás alatt bekövetkező esetleges módosulásokra, információ vesztésre. Szolgáltató nem felel adatvesztéssel, adatsérüléssel okozott károkért, továbbá közvetett vagy következményi károkért, haszonvesztésért, még akkor sem, ha ennek bekövetkezése az elvégzett javításra, karbantartásra vezethető vissza.

Megrendelő elfogadja továbbá, hogy a javítási kísérlet vagy a diagnosztizálás közben a készülék rosszabb állapotba is kerülhet, mint volt és ezért a Szolgáltató semmilyen kártérítési felelősség nem terheli.

A Szolgáltató nem felel a rajta kívül álló okból bekövetkezett károkért, így különösen, de nem kizárólagosan a weboldala, a regisztrációs űrlap használatából, esetleges üzemzavarából, az adatok bárki által történő megváltoztatásából, az információtovábbítási késedelemből eredő, a vírusok által okozott, a szoftverhibából, internetes hálózati, vagy rendszerhibából adódó károkért.

A honlapon feltüntetett információk, paraméterek, képek, árak és adatok tájékoztató jellegűek, Szolgáltató az esetleges hibákért felelősséget nem vállal, az árváltoztatás jogát fenntartja.

Kellékszavatosság

A Szolgáltató hibás teljesítése esetén Megrendelő az Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv, valamint fogyasztói szerződés esetén a 373/2021 (VI.30.) korm. rendelet szabályai szerint.
A Megrendelő kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

A Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul bejelenteni. A hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közölt hibának kell tekinteni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított egy éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Termékszavatosság

Termékszavatossági igényként a Megrendelő kizárólag a hibás Termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Megrendelő a Termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Megrendelőnek kell bizonyítania.

Jótállás
Szolgáltató az általa forgalmazott termékekre termékenként eltérően a hatályos jogszabályok szerinti, vagy annál hosszabb időtartamú garanciát vállal.
A garancia időtartama a Honlapon a termék mellett minden esetben feltüntetésre kerül. Szolgáltató a vásárláskor jótállási jegyet állít ki, illetve – azon termékek esetén, ahol jótállási jegy nem kerül kiállításra – a számla szolgál jótállási jegyként.

Panaszkezelés

Megrendelés után esetleges panaszaival, kérdéseivel az alábbi telefonszámon fordulhat Szolgáltató felé: +36 30 883 5641, +36 94 514 555

Panaszait, észrevételeit a szerviz@gtrendszerhaz.hu email címen jelezheti Szolgáltató felé.

Szolgáltató személyesen a 9700 Szombathely, Hollán Ernő u. 13. szám alatti szervizben áll rendelkezésre, előre egyeztetett időpontban. Kérjük, hogy amennyiben panasszal élne szolgáltatásainkkal kapcsolatosan, úgy elsősorban Szolgáltató felé forduljon.

Szolgáltató elkötelezett a panaszok békés úton történő rendezése mellett. Esetlegesen felmerülő vitánk rendezésére Megrendelő az Online Vitarendezési Platformot is igényben veheti. Az online vitarendezési platform felhasználható az online adásvételi és szolgáltatási szerződésekből eredő fogyasztói jogviták rendezéséhez.

A platform elérhető az alábbi linkről:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

Panaszával Megrendelő a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületekhez is fordulhat. A békéltető testületek illetékességére és eljárására vonatkozó információkat az alábbi linken találja meg: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Záró rendelkezések

A jelen ÁSZF értelmezésében a magyar jog szabályai az irányadók. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdéseket illetően a mindenkor hatályos magyar jogszabályok irányadók.
A Szolgáltató jogosult az általános szerződési feltételeket bármikor indoklás és külön értesítés nélkül, egyoldalúan módosítani. Jelen általános szerződési feltételek 2024. január 28. napjától visszavonásig érvényesek.

Felek a jelen Általános szerződési feltételeket, valamint Adatvédelmi tájékoztatót elolvasták, értelmezték, tudomásul vették és azt, mint az akaratukkal mindenben megegyezőt magukra nézve kötelezőként fogadták el.

2024.01.28.

számú melléklet

Elállási nyilatkozat
(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:
GT Rendszerház Kft.
Székhely: 9739 Nemescsó, Péterfy Sándor utca 67.
Telephely: 9700 Szombathely, Hollán Ernő u. 13.
Adószám: 27848883-2-18
Cégjegyzékszám: 18-09-115215
Telefonszám: +36 30 883 5641, +36 94 514 555
E-mail cím: szerviz@gtrendszerhaz.hu

Alulírott kijelentem hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
Karbantartás Silver
Karbantartás Gold
Bevizsgálás
Hibalokalizálás
Operációs rendszer telepítés, klónozás
SSD bővítés 120 GB
SSD bővítés 240 GB
SSD bővítés 480 GB
SSD bővítés 960 GB

Szerződéskötés időpontja időpontja: 20…………………………

A megrendelő neve:

A megrendelő címe:

Kelt.:

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

használt IT eszközök vásárlásához

Eladó: GT Rendszerház Kft.

Székhely: 9739 Nemescsó, Péterfy Sándor utca 67.

Telephely: 9700 Szombathely, Hollán Ernő u. 13.

Adószám: 27848883-2-18

Cégjegyzékszám: 18-09-115215

Telefonszám: +36 30 883 5641, +36 94 514 555

E-mail cím: szerviz@gtrendszerhaz.hu

 • Fogalmak

Áru: a Honlapon értékesítésre szánt ingó dolog, ideértve a tartályban, palackban vagy egyéb módon korlátozott mennyiségben vagy meghatározott űrtartalommal kiszerelt víz, gáz és villamos energia, valamint a digitális elemeket tartalmazó áru. 

Digitális elemeket tartalmazó áru: ingó dolog, amely digitális tartalmat vagy digitális terméket foglal magában, vagy azzal össze van kapcsolva, olyan módon, hogy az érintett digitális tartalom vagy digitális termék hiányában az áru nem tudná betölteni funkcióit

Digitális tartalom: digitális formában előállított vagy szolgáltatott adat

Felek: Eladó és Vevő együttesen

Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában – a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével – fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. február 28-i (EU) 2018/302 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2018/302 rendelet] alkalmazásában fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az (EU) 2018/302 rendelet szerint vevőnek minősülő vállalkozás is

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül.

Funkcionalitás: a digitális elemeket tartalmazó áru, a digitális tartalom vagy a digitális termék azon képessége, hogy a céljának megfelelő funkciókat betöltse

Gyártó: az Áru előállítója, importált Áru esetén az Árut az Európai Unió területére behozó importőr, valamint bármely olyan személy, aki vagy amely az Árun nevének, védjegyének vagy egyéb megkülönböztető jelzésének feltüntetésével önmagát gyártóként tünteti fel

Interoperabilitás: a digitális elemeket tartalmazó áru, a digitális tartalom vagy a digitális termék azon képessége, hogy együtt tudjon működni olyan hardverrel és szoftverrel, amely eltér attól, amellyel az azonos típusú árukat, digitális tartalmat vagy digitális termékokat általában együtt használják

Kompatibilitás: a digitális elemeket tartalmazó áru, a digitális tartalom vagy a digitális termék azon képessége, hogy – átalakítás szükségessége nélkül – együtt tudjon működni olyan hardverrel vagy szoftverrel, amellyel az azonos típusú árukat, digitális tartalmat vagy digitális termékokat általában együtt használják

Honlap: a jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál.

Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés.

Tartós adathordozó: bármely olyan eszköz, amely lehetővé teszi a fogyasztó vagy a vállalkozás számára a személyesen neki címzett adatoknak a jövőben is hozzáférhető módon és az adat céljának megfelelő ideig történő tárolását, valamint a tárolt adatok változatlan formában történő megjelenítését.

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés Fogyasztólappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti Áru vagy termék nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

Vevő: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy.

Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,

 1. a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint
 2. a jogszabályon alapuló kötelező jótállás.

Vételár: az Áruért, valamint a digitális tartalom termékéért fizetendő ellentermék.

 • Általános rendelkezések

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a GT Rendszerház Kft (a továbbiakban: Eladó) használt IT eszköz értékesítésének (a továbbiakban: Termék) feltételeit, módját, illetve meghatározza a Eladó és vásárló (a továbbiakban: Vevő) közötti jogviszonyt, a keletkező jogokat és kötelezettségeket.   

Eladó a Termék megvásárlásának megkönnyítése érdekében https://gtrendszerhaz.hu domain néven weboldalt üzemeltet (a továbbiakban: Honlap). 

A jelen ÁSZF rendelkezéseit a Vevő a Termék megvásárlásával magára nézve kötelezőnek fogadja el.

Annak érdekében, hogy a Vevők a jelen ÁSZF rendelkezéseit egyszerűen megismerhessék, a jelen ÁSZF-et a Eladó a saját honlapján elektronikusan bárki számára hozzáférhető módon közzéteszi.

Eladó a Vevő személyes adatait Eladó Adatkezelési Tájékoztatójában foglalt szabályok szerint kezeli. Az Adatkezelési tájékoztatót Eladó a honlapján közzéteszi. 

A szerződés a Felek között akkor jön létre, ha Eladó visszaigazolta a megrendelést. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, nem kerül iktatásra, így utólag nem hozzáférhető. 

A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.

 • A megrendelés folyamata, szabályai

A honlapon megtalálható a Termékek megnevezése, ára, az esetleges kedvezmény, illetve egy rövid ismertető. A honlapon feltüntetett információk, paraméterek, képek, árak és adatok tájékoztató jellegűek, Eladó az esetleges hibákért felelősséget nem vállal, az árváltoztatás jogát fenntartja

A szerződéskötés technikai lépései: 

A Vevő a Honlapon érheti el a Termék megvásárlására létrehozott felületet. 

A Vevő első lépésként kiválaszthatja a megvásárolni kívánt Terméket és megadhatja annak mennyiségét. A kuponkód megadása kedvezményekre jogosíthat. 

Az ár a Termék feltüntetett díja, mely tartalmazza az ÁFA-t és a szállítás díját is. A díj kiegyenlítése a vásárlás végén a SimplePay felületén történik. 

Vevő a „kosárba teszem” feliratra kattintva a kosárba helyezi a kiválasztott Terméket. A „Kosár” menüpontra kattintva Vevő bármikor megtekintheti, ellenőrizheti a kosár tartalmát, törölhet terméket a termék sorában található „x” ikonra kattintva. 

Amennyiben a Vevő nem vásárol további Terméket, a „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva folytatja a vásárlási folyamatot. 

A „Tovább” gomra kattintva adhatja meg Vevő a számlázáshoz szükséges adatokat. Vevő kérheti a szállítást másik címre, illetve írhat jegyzetet a megrendeléshez. 

A kötelező adatok kitöltése illetve a fizetési mód megadása után Vevő ellenőrizheti az általa megadott adatokat. A vásárlást a „Tovább” gombra való kattintással folytathatja, a Vevő kizárólag annak megerősítésével jogosult továbblépni a megrendelés folyamatában, hogy elfogadta az ÁSZF rendelkezéseit és az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat. A fizetés a SimplePay felületén történik, az itt megadott adatokat a Eladó nem ismeri meg, és nem tárolja.

Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó a https://shop.gtrendszerhaz.hu/ felhasználói adatbázisában tárolt személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: vezetéknév, keresztnév, cégnév, ország, irányítószám, város, utca, házszám, megye, telefonszám,e-mail cím. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-aff

A vásárlás a fizetés lebonyolításáig bármikor megszakítható.

A terhelendő bankkártya adatok ellenőrzése után a „Tovább” gombra kattintva fejezheti be a Vevő a fizetési tranzakciót. Ezt követően a fizetés oldal visszairányítja a Eladó felületére, ahol Vevő megtekintheti a vásárlás részleteit. 

A fizetés sikeres megtörténte után a Vevő a sikeres vásárlásról egy visszaigazoló e-mailt kap, amely tartalmazza a rendelés részleteit és a rendelés státuszát. A rendelés sikeres feldolgozásáról Vevő újabb e-mailt kap. 

Amennyiben a Vevő a vásárlást követő néhány percen belül nem kapja meg a visszaigazolást, a Vevő ne ismételje meg a tranzakciót, hanem haladéktalanul lépjen kapcsolatba a Eladóval a probléma orvoslása érdekében. 

A sikeres fizetést követően Eladó felveszi a kapcsolatot a GLS futárszolgálattal, a futárszolgálat 48 órán belül e-mailben értesíti a Vevőt az átvétel pontos idejéről és a kapcsolódó információkról.  

A fizetést követően előlegszámla kerül kiállításra, amelyet Eladó 48 órán belül e-mailben elküld a Vevőnek.

A Terméket az Eladó adja át a futárszolgálatnak. A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 30 nap. Az Eladó késedelme esetén a Vevő jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az Eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a Vevő jogosult a szerződéstől elállni.

 

 • Elállás


A Vevőt a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A jogi személyek a törvény szerint nem minősülnek fogyasztónak, így nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!

A Vevő az elállási jogát Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Termék, több Termék adásvételekor, ha az egyes Termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott Termékeknek a Vevő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított határidőn belül gyakorolhatja, mely határidő 14 naptári nap.

A jelen pontban foglaltak nem érintik a Vevő azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és az Áru átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Ha a szerződés megkötésére a Vevő tett ajánlatot, a Vevőt a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

Eladó a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz.

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn Eladó visszatérítési kötelezettsége. 

Az Elállási nyilatkozat I. számú mellékletben található. 

 • Kellékszavatosság

Az Eladó hibás teljesítése esetén Vevő az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv, valamint fogyasztói szerződés esetén a 373/2021 (VI.30.) korm. rendelet szabályai szerint. 

A Vevő kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Használt Termékek vásárlása esetén a Vevő csak az olyan hiányosságok tekintetében érvényesítheti a szavatossági jogait, amelyek a használtságból eredő hibákon felüliek, és azoktól függetlenül keletkeztek. Ha a használt Termék hibás és erről a Fogyasztónak minősülő Vevő a vásárláskor tájékoztatást kapott, az ismert hiba vonatkozásában az Eladónak nincs felelőssége. Az avulás folytán ugyanis egyes hibák jelentkezései egyre gyakoribbakká válnak, amelyek következtében azt, hogy egy használt Termék ugyanolyan minőséggel rendelkezhet, mint egy újonnan vásárolt, nem lehet feltételezni.

A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul bejelenteni. A hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közölt hibának kell tekinteni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított egy éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 • Termékszavatosság

Termékszavatossági igényként a Vevő kizárólag a hibás Termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék  akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Vevő a Termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania.

 • Panaszkezelés

Megrendelés után esetleges panaszaival, kérdéseivel az alábbi telefonszámon fordulhat Eladó felé: +36 30 883 5641, +36 94 514 555

Panaszait, észrevételeit a szerviz@gtrendszerhaz.hu email címen jelezheti Eladó felé. 

Eladó személyesen a 9700 Szombathely, Hollán Ernő u. 13. szám alatti szervizben áll rendelkezésre, előre egyeztetett időpontban. Kérjük, hogy amennyiben panasszal élne termékainkkal kapcsolatosan, úgy elsősorban Eladó felé forduljon. 

Eladó elkötelezett a panaszok békés úton történő rendezése mellett. Esetlegesen felmerülő vitánk rendezésére Vevő az Online Vitarendezési Platformot is igényben veheti. Az online vitarendezési platform felhasználható az online adásvételi és terméki szerződésekből eredő fogyasztői jogviták rendezéséhez. 

A platform elérhető az alábbi linkről: 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

Panaszával Vevő a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületekhez is fordulhat. A békéltető testületek illetékességére és eljárására vonatkozó információkat az alábbi linken találja meg: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál lehetséges. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: http://www.kormanyhivatalok.hu/

A Vevő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 • Záró rendelkezések

A jelen ÁSZF értelmezésében a magyar jog szabályai az irányadók. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdéseket illetően a mindenkor hatályos magyar jogszabályok irányadók.

A Eladó jogosult az általános szerződési feltételeket bármikor indoklás és külön értesítés nélkül, egyoldalúan módosítani. Jelen általános szerződési feltételek 2024. január 28. napjától visszavonásig érvényesek.

Felek a jelen Általános szerződési feltételeket, valamint Adatvédelmi tájékoztatót elolvasták, értelmezték, tudomásul vették és azt, mint az akaratukkal mindenben megegyezőt magukra nézve kötelezőként fogadták el.

 2024.01.28.

 • számú melléklet

Elállási nyilatkozat

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

GT Rendszerház Kft.

Székhely: 9739 Nemescsó, Péterfy Sándor utca 67.

Telephely: 9700 Szombathely, Hollán Ernő u. 13.

Adószám: 27848883-2-18

Cégjegyzékszám: 18-09-115215

Telefonszám: +36 30 883 5641, +36 94 514 555

E-mail cím: szerviz@gtrendszerhaz.hu

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom az elállási/felmondási jogomat az alábbi Áru(k) adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Szerződéskötés időpontja időpontja: 20…………………………

A Vevő neve: 

A Vevő címe:

Kelt.: