Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a https://gtrendszerhaz.hu/ weboldalhoz

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a GT Rendszerház Kft. (a továbbiakban: „Adatkezelő”) által végzett adatkezelés tekintetében az érintettek az adatvédelmi szabályoknak megfelelő tájékoztatást megkapják, és törvényes jogaikat gyakorolni tudják.

Adatkezelő: 

Az Adatkezelő aktuális adatai a következők: 

 • Neve: GT Rendszerház Kft.
 • székhely: 9739 Nemescsó, Péterfy Sándor utca 67.
 • cégjegyzékszám: 18-09-115215
 • adószám: 27848883-2-18
 • képviseli: Kolonics Gergő ügyvezető
 • e-mail:szerviz@gtrendszerhaz.hu

Adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján történik.

 1. Az adatkezelés célja: Kapcsolatfelvétel

A honlapon keresztül a látogató a „Kapcsolat” menüpontban megadott e-mail címre írva, vagy a kapcsolati űrlapot kitöltve felveheti az Adatkezelővel a kapcsolatot.

Az érintett: az üzenet küldője

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, az üzenet és annak tárgya

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel az adatkezelővel 

Adatkezelés platformja: elektronikus 

Az adatokat megismerő személyek köre: Adatkezelő, Adatkezelő azon belső munkatársai, akiknek az adat megismerése és kezelése a munkaköri feladataihoz kapcsolódik.

Adattovábbítás: Az Adatkezelő személyes adatot nem továbbít harmadik fél részére, amely szabály alól kivételt képez a jogszabályi kötelezettség alapján megvalósuló adatszolgáltatás (pl. bíróság, nyomozó hatóság, ügyészség stb.). 

Az adatok törlésének határideje: A hozzájárulás visszavonásáig, illetve amennyiben az valamilyen igény érvényesítése céljából szükséges lehet, úgy 5 évig (Ptk. szerinti igényérvényesítési idő) adatokat, ellenkező esetben az üzenet beérkezését követő 30 napig

Az adatközlés hiányának esetleges következménye: a sikeres kommunikáció meghiúsulása

 1. Az adatkezelés célja: Pikk-pakk szervíz szolgáltatás nyújtása 

Az érintett: szolgáltatás megvásárlói

A kezelt adatok köre: 

 • kötelező: név, e-mail cím, telefonszám, cím
 • opcionális: szállítási cím, az esetleges megjegyzés tárgya é tartalma

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

Az adatkezelés célja: szerződés teljesítése 

Adatkezelés platformja: elektronikus 

Az adatkezelés platformja: elektronikus

Adatfeldolgozó: Chrome-Soft Kft, mint a weboldal üzemeltetője (székhely: 9700 Szombathely, Semmelweis Ignác utca 2., adószám: 13306612-2-18, cégjegyzékszám: 18-09-115052, képviseli: Orosz Lajos ügyvezető) 

Az adattovábbítás címzettjei:

 • A számlázás technikai feltételeit biztosító szolgáltató, adatfeldolgozója: Számlázz.hu rendszer, üzemeltető: KBOSS.hu Kft. (adószám: 13421739-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-101824, székhely: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b).
 • Bankkártyás fizetés során Önt az OTP Mobil SimplePay biztonságos fizetőoldalára („OTP SimplePay”) irányítjuk. A fizetés közvetlenül a OTP Mobil Szolgáltató Kft. („OTP Mobil Kft.„) által üzemeltetett, nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik. Az átirányításkor az Adatkezelő online ügyfélszolgálata az OTP SimplePay üzemeltetője, az OTP Mobil Kft. számára átadja az alábbi adatokat: (i) vezetéknév; (ii) keresztnév; (iii) ország; (iv) telefonszám; (v) e-mail cím. 

Az adattovábbítás célja a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring. Tájékoztatjuk, hogy az OTP SimplePay oldalon megadott adatok tekintetében az OTP SimplePay üzemeltetője általános szerződési feltételei alapján az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) és a Borgun hf. (Ármúli 30, 108 Reykjavik, Izland) önálló Adatkezelőnek minősül. Az OTP SimplePay oldalon megadott személyes adataihoz kizárólag az OTP Mobil Kft., az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) és a Borgun hf. (Ármúli 30, 108 Reykjavik, Izland) fér hozzá. Az OTP SimplePay rendszerben az Ön által megadott adatok, mely a sikeres fizetéshez szükségesek: (i) bankkártyaszám; (ii) bankkártya birtokos neve; (iii) bankkártya lejárati dátuma; (iv) bankkártyához tartozó CVC/CVV kód melyet zárt rendszerben biztonsági kódként Ön ad meg a sikeres fizetés érdekében. 

A sikeres fizetést követően az OTP SimplePay alkalmazás visszairányítja Önt az Adatkezelő online ügyfélszolgálatára. A fizetést követően az E.ON Ügyfélszolgálati Kft. az Ön számára visszaigazoló e-mailt küld a fizetés eredményéről, melynek adattartama: (i) felhasználó azonosítója; (ii) neve; (iii) számla sorszáma; (iv) számla összege; (v) számla típusa; (vi) fizetés dátuma és időpontja; (vii) fizetett összeg összesen.

 • A vásárlás után az eszközöket a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (székhely: 1116 Budapest, Vegyész utca 17-25., cégjegyzékszám: 01-09-672384, adószám: 12369410-2-43) futárszolgálat veszi át és szállítja. Adatkezelő a számlán feltüntetett vevői adatokat adja át a szerződés teljesítése érdekében.  

Az adatok törlésének határideje:

 • A vásárláshoz szükséges adatok esetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (a továbbiakban: Sztv.) (1) és (2) bekezdéseiben foglalt előírásokkal összhangban 8 évig, mely a vonatkozó szerződés megszűnését, vagy a pénzügyi teljesítés dátumától számítandó. 

Az adatkezelés hiányának esetleges következménye: a vásárlási tranzakció meghiúsulása

 1. Az adatkezelés célja: Weboldal látogatása kapcsán kezelt adatok 
Kezelt adatok köreAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaMegőrzési idő
IP cím, látogatás időpontja, látogató által használt operációs rendszer és böngésző típusaA Weboldal rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása, a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása, a weboldalunkat támadó látogatók beazonosításajogos érdek (GDPR. 6. cikk (1) f) pont)A felhasználó számítógépe IP-címének részlete 7 napig tárolódik, utána automatikusan törlődik.
 1. Az adatkezelés célja: A weboldalon használt „sütik” 

Amikor a látogató a www.jegyntak.hu cím alatti weboldalt meglátogatja, egy apró fájl, úgynevezett „cookie” (továbbiakban: „cookie” vagy „süti”) kerül a számítógépére, mely többféle célt szolgálhat.

Egyes, általunk használt „sütik” elengedhetetlenek az oldal megfelelő működéséhez („munkamenet sütik”), míg mások információkat gyűjtenek a weboldal használatával kapcsolatban (statisztika készítéséhez szükséges sütik), hogy még kényelmesebbé és hasznosabbá váljon az oldal. Néhány „süti” csak átmeneti és eltűnik a böngésző bezárásával, míg léteznek tartós változatok is, melyek huzamosabb ideig számítógépén maradnak.

A honlap működéshez szükséges sütik kezelésének jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke, melyre vonatkozóan az  érdekmérlegelési tesztet elvégezte.

 1. „Munkamenet sütik”

A „munkamenet sütik” a honlap böngészéséhez, az egyes alapvető funkciók használatához szükségesek, többek között lehetővé teszik a látogató által adott oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését. A „munkamenet sütik” alkalmazása nélkül a honlap zökkenőmentes használata nem garantálható. Érvényességi idejük az adott látogatás időtartamára terjed ki, a „sütik” a munkamenet végén vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek.

A honlap megfelelő munkamenetének biztosítása a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően történik.

A honlap által használt „munkamenet sütik ” az alábbiak:

Süti neveSüti alkalmazásának a céljaJogalapTárolási idő
buildr_live_sessionAz oldal által használt süti, feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
jogos érdek -GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) (érdekmérlegelési teszt alapján)
munkamenet vége
XSRF-TOKENAz oldal által használt süti, feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.munkamenet vége
cookies-stateA cookie consent információk tárolása.munkamenet vége
 1.  „Statisztika készítéséhez szükséges sütik”

A honlapot igyekszünk a látogatók által preferált tartalmakkal megtölteni, ehhez szükséges statisztikákat készítenünk a látogatási szokásokról.

A honlap „statisztikai sütiket” nem használ. 

 1. „Marketing tevékenységekhez szükséges sütik”

A „marketing tevékenységekhez szükséges sütik” használatának célja, hogy kiválasszuk a látogatóinkat leginkább érdeklő, vagy számukra fontosnak tűnő hirdetéseket és azokat jelenítsük meg honlapunkon. Illetve ezekkel a kampányaink teljesítményét is mérni tudjuk.

A honlap „Marketing célú” sütiket nem használ.

A weboldal látogatásakor a felugró ablakban található linken elérhető Adatkezelő külön “süti” (Cookie) kezelésre vonatkozó tájékoztatója. 

 1. Az adatkezelés célja: Közösségi média platformokra történő átnavigálás

Ha a kiválasztott közösségi hálón meglévő fiókjában párhuzamosan be van jelentkezve, akkor a látogatása idején a jelen felhasználói jelenlétét társítja a felhasználói fiókjához.

1.5.1. A Facebook közösségi oldalra mutató linket a Meta Platforms Ireland Limited (székhely: 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 662881) által működtetett működtetett ikonok jelzik, amelyek oldalunk jobb felső sarkában található kis „f” betű egy keretben;

További információ a Facebook és Instagram használatáról, és adatkezelési szabályairól:

https://www.facebook.com/privacy/explanation 

 1. Az érintettek jogai: 

Az érintettek bármikor tájékoztatást kérhetnek írásban az Adatkezelőtől az általa kezelt személyes adataik kezelésének módjáról, jelezheti törlési vagy módosítási igényét, továbbá visszavonhatja a korábban megadott hozzájárulását a megadott elérhetőségeken.

Az érintett törlési jogát a jogszabályban kötelezően előírt adatkezelések esetén nem gyakorolhatja.


A tájékoztatáshoz való jog tartalma: Az érintett igénye alapján az Adatkezelő az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14. cikkében felsorolt információkat, valamint a 15-22. és a 34. cikk szerinti tájékoztatásokat tömör, közérthető formában átadja.

A hozzáféréshez való jog tartalma: Az érintett megkeresésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt arról, hogy folyamatban van-e rá vonatkozó adatkezelés az Adatkezelőnél. Amennyiben Adatkezelőnél folyamatban van a kérelmezőre vonatkozó adatkezelés, az érintett jogosult hozzáférésre a következők tekintetében:

 1. a rá vonatkozó személyes adatok;
 2. az adatkezelés célja(i);
 3. az érintett személyes adatok kategóriái;
 4. azon személyek, amelyekkel az érintett adatait közölték, vagy közölni fogják;
 5. az adatok tárolásának időtartama;
 6. a helyesbítéshez, törléshez, valamint az adatkezelés korlátozásához való jog;
 7. a bírósághoz, illetve felügyeleti hatósághoz fordulás joga;
 8. a kezelt adatok forrása;
 9. a kezelt adatok harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére való átadása.


A fentiek szerinti adatigénylés esetén Adatkezelő az érintett részére kiadja a kérelemnek megfelelő, általa kezelt adatok egy másolati példányát. Az igényelt adatok kiadásának határideje az igény átvételétől számított 30 nap. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A tájékoztatási kötelezettség biztosítható egy olyan biztonságos online rendszer üzemeltetésével, amelyen keresztül az érintett könnyen és gyorsan hozzáférhet a szükséges információhoz.


A helyesbítéshez való jog: Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan adatok helyesbítését.


A törléshez való jog: Amennyiben az alábbi indokok bármelyike fennáll, úgy az érintett kérésére Adatkezelő a legrövidebb időn belül, de legkésőbb 5 munkanapon belül, törli az érintettre vonatkozó adatokat:

Az adatok jogellenesen (jogszabályi felhatalmazás vagy személyes hozzájárulás nélkül) kerültek kezelésre;

 1. az adatok kezelése szükségtelen az eredeti cél megvalósításához;
 2. az érintett visszavonja hozzájárulását az adatkezeléshez, és az Adatkezelőnek nincs más jogalapja az adatkezelésre;
 3. a kérdéses adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban került sor;
 4. a személyes adatokat az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez törölni kell.


Az adatok törlését Adatkezelőnek nem áll módjában elvégezni, ha az adatkezelés az alábbiak bármelyikéhez szükséges a továbbiakban is:

 1. Az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi előírások teljesítéséhez szükséges a további adatkezelés;
 2. a véleménynyilvánításhoz és a tájékozódáshoz való jog  gyakorlása céljából szükséges;
 3. közérdekből;
 4. archiválási, tudományos, kutatási vagy statisztikai célból;
 5. jogi igények érvényesítéséhez vagy védéséhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Amennyiben az alábbi indokok bármelyike fennáll, Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az érintett kérelmére:

 1. Az érintett vitatja a rá vonatkozó adatok pontosságát, ekkor a korlátozás arra az időre vonatkozik, ameddig a kérdéses adatok pontosságának, helyességének felülvizsgálata hitelt érdemlően megtörténik;
 2. az adatkezelés jogellenes, ugyanakkor az érintett kéri a törlés mellőzését, csupán az adatkezelés korlátozását kéri;
 3. az adatkezeléshez már nincs szükség az adatokra, de az érintett kéri azok további tárolását jogi igényei érvényesítéséhez vagy megvédéséhez;


Amennyiben az Adatkezelő korlátozást vezet be bármely kezelt adatra, úgy a korlátozás időtartama alatt kizárólag akkor, és annyiban kezeli az érintett adatot, amennyiben:

 1. Az érintett ehhez hozzájárul;
 2. jogi igények érvényesítéséhez vagy megvédéséhez szükséges;
 3. más személy jogainak érvényesítéséhez vagy megvédéséhez szükséges;
 4. közérdek érvényesítéséhez szükséges.


A visszavonáshoz való jog: Az érintett jogosult az Adatkezelőnek adott hozzájárulását – írásban – bármikor visszavonni. Ilyen igény esetén az Adatkezelő haladéktalanul és véglegesen törli mindazon adatokat, amelyeket az érintettel kapcsolatosan kezelt, és amelyek további tárolását jogszabály nem írja elő, vagy jogos érdekekhez fűződő jogok érvényesítéséhez vagy megvédéséhez nem szükségesek. A hozzájárulás visszavonásáig történt adatkezelés jogosságát a visszavonás nem érinti.


Az adathordozáshoz való jog: Az érintett jogosult az Adatkezelő által a rá vonatkozó adatok, általánosan használt, számítógépes szoftverrel olvasható formátumban történő továbbítását kérni egy másik adatkezelő részére. A kérést Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 napon belül teljesíti.

Tájékoztatjuk, hogy Adatkezelő az elektronikusan kezelt adatok védelme érdekében a technika mindenkori állása szerint megfelelő szintű biztonságot nyújtó megoldást alkalmaz. 

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: Budapest, Falk Miksa u. 9-11, 1055.; telefon: +36- 1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat. 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. 

2023.07.20.